วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For Success

เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For Successเคยเห็นใช่ไหมครับทั่น? คนที่สามารถตัดตะเกียบด้วยกระดาษทิชชู่ หรืองอช้อนได้ อันนี้ยังเด็กๆ เขาว่ากันว่า พวกที่พลังจิตแก่กล้าสามารถย่นระทาง หายตัว และทำให้คงกระพันได้ด้วย?! คนเหล่านี้เขาทำได้อย่างไร หนังสือ เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For Success จะเปิดเผยให้ท่านทราบ ณ บัดนี้แล้ว แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า


ศาสตร์แห่งพลังจิตคืออะไร? ศาสตร์แห่งพลังจิตก็คือ ศาสตร์แห่งธรรมชาติที่มีค้นพบกันมานานนมแล้วครับ  เป็นการเรียนรู้ฝึกจิตขึ้นโดยบังเอิญ ยุคต่อๆ มาได้มีการคิดค้นศึกษา ถ่ายทอด และพัฒนากันอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
 
พลังงานแห่งจิเป็นเรื่องของ จิตวิทยา (Psychology) สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เรียกว่า วิทยาศาสตร์ทางจิต (Mind Science) ซึ่งพลังจิตนี้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น จิตที่สงบนิ่งมีสมาธิสามารถแปลงสสารให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ จิตที่สงบมีสมาธิสามารถส่งกระแสคลื่นพลังงานแห่งจิตไปสู่บุคคลที่สอง และบุคคลที่สามได้ 


มีเรื่องเล่าว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศรัสเซียเคยทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องพลังจิตอย่างจริงจัง และนำมาใช้ประโยชน์ในทางทหาร โดยเฉพาะการสอบเค้นความจริงจากพวกสายลับ และเชลยศึกที่จับได้ด้วยการสั่งจิต และ ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศแรกในโลกที่มีการเปิดโรงเรียนสอนศาสตร์แห่งพลังจิตอย่างเป็นทางการ ต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดสถาบันสอนวิชาการสั่งจิตและการสั่งจิตบำบัดโรคอย่างเป็นทางการเช่นกัน


แล้วการสั่งจิตคืออะไร? ง่ายๆ ครับท่าน การสั่งจิต ก็คือ การทำให้จิตสำนึกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบการทำงานตามปกติ ปรับสภาวะจิตจากความว้าวุ่น สับสน ไปสู่สภาวะที่นิ่งสงบ ผ่อนคลาย ในขณะที่จิตสำนึกกำลังนิ่งสงบอยู่นั้น จิตใต้สำนึกก็จะทำหน้าที่แทนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการสั่งจิตนี้จะเป็นการเปิดระบบของการรับรู้จดจำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และพร้อมปฏิบัติตามสิ่งเร้าที่มากระทบ ตามปกติแล้ว จิตสำนึก (Conscious Mind) และ จิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) มีการทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างอิสระ จำสำนึกคือจิตที่อยู่ในสภาวะแห่งการรับรู้ตามปกติในขณะตื่นตัว จิตสำนึกจะหยุดหน้าที่เราพักผ่อนนอนหลับ


ส่วนจิตใต้สำนึก เป็นสภาวะจิตแห่งสัญชาตญาณ (Instinct) ที่มีความสงบ ผ่อนคลาย โดยจะมีการทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอ ไม่มีการหยุดพัก แม้ในยามที่เราหลับ จิตใต้สำนึกจะเป็นผู้จัดเก็บระบบข้อมูล ความรู้ เรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดที่เข้ามากระทบกับชีวิตเพื่อนำไปเก็บไว้ยังคลังสมองของเรา
ไม่ว่าจะเป็นความคิด (Thoughts) คำพูด (Words) และการกระทำ (Deeds) ทั้งของเราและของผู้อื่น


เหตุใดจึงต้องฝึกฝนพลังจิต? เมื่อเรารู้ว่าจิตใต้สำนึกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จึงต้องเริ่มที่จะฝึกตนให้เป็นคนคิดบวก คิดดี คิดสร้างสรรค์ โดยให้ความคิดที่ดีๆ คำพูดที่ดีๆ และการกระทำที่ดีๆ ของเรา ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึก ซึ่งถือว่าเป็นคลังสมองแหล่งเก็บความจำที่สำคัญต่อชีวิตของเราด้วย แล้วความคิด คำพูด และพฤติกรรมที่ดีของเราก็จะเคลื่อนไปสู่ผู้อื่น ผู้อื่นก็จะสัมผัสได้ถึงความดีที่เรากระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ชีวิตของเราก็จะมีความสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เข้าทำนอง คิดดี ทำดี ได้ดี นั่นแล


การฝึกฝนพลังจิตก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง? มากมายทีเดียวครับทั่น มีการฝึกฝนสั่งจิตเพื่อบำบัดรักษาโรค การสั่งจิตแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำสมาธิเพื่อพลังอำนาจจิต การใช้พลังอำนาจจิตให้ร่างกายและผิวพรรณแลดูอ่อนกว่าวัย และอีกสารพัด


หนังสือ เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For Success เล่มนี้ จะชี้ให้คุณเห็นกระบวนการทางจิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีระบบ แบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน ทุกเรื่องสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผล เริ่มตั้งแต่ชี้เราให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก วิธีการดึงเอาพลังจิตในตัวออกมาใช้ วิธีการฝึกจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การสั่งจิตเพื่อการผ่อนคลาย หรือแม้กระทั่งการสั่งจิตเพื่อลดน้ำหนัก!


ผู้เขียน ดร.บุญเลิศ สายสนิท เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย เห็นภาพ และฝึกปฏิบัติตามได้ไม่ยาก และเมื่อได้ลองปฏิบัติตามแล้วก็เห็นว่าได้ผลจริง โดยเฉพาะการฝึกจิตเพื่อลดความเครียด ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นวิธีฝึกฝนจิตที่นำมาปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 


เห็นว่าหนังสือ เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For Success เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หากได้รู้เคล็ดลับดึงเอาพลังงานอันมหัศจรรย์ภายในตัวเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทุกวัน จนสามารถควบคุมพลังอำนาจจิตของตนได้แล้ว ท่านก็จะสามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามใจได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ว่าใครก็สามารถฝึกปฏิบัติได้โดยถ้วนทั่วกัน

ชื่อหนังสือ : เผยความลับของพลังจิต สู่ ความสำเร็จ Reveal The Secret of Mind Power For
                   Success 
ชื่อผู้แต่ง    :ดร.บุญเลิศ สายสนิท
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มายเบสท์บุ๊คส์
พิมพ์ล่าสุด : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น