วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินปัญญา (A Calendar of Wisdom) - ลีโอ ตอลสตอย


ปฏิทินปัญญา (A Calendar of Wisdom) - ลีโอ ตอลสตอย
พ.ศ. 2460 เกิดปฏิวัติรัสเซีย ล้มล้างระบอบจักรวรรดิเป็นการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ "ปฏิทินปัญญา" (A Calendar of Wisdom) ของตอลสตอยตกเป็น "หนังสือต้องห้าม" ด้วยเนื้อหาพาดพิงคำสอนทางศาสนาและจิตวิญญาณ

กระทั่งรัสเซียเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้ง "ปฏิทินปัญญา"  (A Calendar of Wisdom) ก็ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อปี 2538 และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในอีก 2 ปีต่อมา 

ก่อนเสียชีวิต 5 ปี ตอลสตอยวางหนังสือ "ปฏิทินปัญญา"  (A Calendar of Wisdom) เล่มนี้บนโต๊ะเขียนหนังสือของเขาตลอดเวลา เป็นหนังสือเล่มโปรดที่เขาพลิกอ่านเป็นประจำตลอดเวลาที่เหลือของชีวิต 

ลีโอ ตอลสตอย หรือชื่อเต็มว่า เคานต์ เลฟ นีคาลาเยวิช ตัลสตอย เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1828 ในตระกูลขุนนางแห่งยาสนายา โพลียานาเมืองตูลา ประเทศรัสเซีย เรียกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ แลฐานะทางสังคมที่ดี แต่ทว่าเขากลับเรียนไม่จบระดับมหาวิทยาลัย ด้วยขออาสาไปรับใช้ชาติเสียก่อน จากนั้นก็ท่องไปทั่วยุโรป และกลับมาเปิดโรงเรียนสอนลูกหลานชาวนาที่บ้านเกิด


ชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับ โซพี อันเดรเยฟนา เบอร์ส ในปี 1862 มีลูก 13 คน ภายหลังแหล่งพำนักของเขา กลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญจากทุกมุมโลก งานเขียนช่วงนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตใจ ศาสนา การดำรงชีวิต ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาขยายไปทั่วยุโรป ศาสนจักรเริ่มหวั่นเกรงต่อลัทธิแนวความเชื่อของตอลสตอย ทำให้มีคำสั่งห้ามตีพิมพ์ข้อเขียนของเขา และจับกุมผู้ที่มีข้อเขียนของเขาในครอบครอง แต่ก็ไม่อาจยับยั้งแนวคิดการค้นหา “สัจจะ” ของตอลสตอยได้ จนกระทั่งปี 1901 
ศาสนจักรได้ประกาศขับไล่เขาออกจากศาสนา


ตลอดชีวิตของเขามีช่วงเวลาที่เป็นที่สุดของทั้งความสุข และความทุกข์ ได้พบเจอความเป็นไปของโลกที่ร่ำรวย ฟุ้งเฟ้อ และยากจน เคียดแค้น การแก่งแย่ง กดขี่ การเป็นนักคิดของเขาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายแห่งการมีชีวิตอยู่ รวมทั้งแนวทางในการศึกษาค้นคว้าทางด้านอภิปรัชญาชาและศาสนา เขาประกาศสละยศบรรดาศักดิ์เป็นสามัญชน และอุทิศงานเขียนช่วงหลังปี 1880 ให้เป็นสมบัติกับประชาชน มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่น สงครามและสันติภาพ และ Anna Karenina

ลีโอ ตอลสตอย ใช้เวลาในช่วงบั้นปลายชีวิตเกือบ 15 ปี ทุ่มเทในการเขียนและปรับปรุงหนังสือ "ปฏิทินปัญญา" (A Calendar of Wisdom) หนังสือรวบรวมปรัชญาชีวิตจากนักคิด นักเขียนสาขาอาชีพต่างๆ นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกในรอบนับพันปีตลอดจนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และสุภาษิตจากทั่วโลก อาทิ พระคริสตธรรมคัมภีร์, คัมภีร์อุปนิษัท, คัมภีร์ปุราณะของอินเดีย, คัมภีร์อัลกุรอาน, คัมภีร์ทาลมุดของยิว จนถึงคำสอนของพระศาสดาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ เจ้า, พระมุฮัมมัด, พระเยซู, ขงจื๊อ, เล่าจื๊อ, โซโรอัสเตอร์, ซูฟี เป็นต้น

"ปฏิทินปัญญา" (A Calendar of Wisdom) ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2447 หลังจากนั้นตอล สตอยปรับปรุงใหม่อีก 3 ครั้ง (ระหว่างปี 2447-2453) นอกจากเพิ่มเติมเนื้อหา ยังจัดหมวดหมู่ความคิดให้เข้ากัน อาทิ พระเจ้า, สติปัญญา, บทบัญ ญัติ, ความรัก, ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์, ศรัทธา, สิ่งล่อใจ, คำพูด, การเสียสละ, ความเป็น นิรันดร์, ความดีงาม, ความเมตตา, ความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คน (กับพระเจ้า), การอธิษฐาน, อิสรภาพ, ความดีพร้อม, การทำงาน ฯลฯ 

"ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับประโยชน์ และช่วยยกระดับความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับที่ได้เกิดกับตัวข้าพเจ้าเองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าขณะที่กำลังเขียน หรือเมื่อได้อ่านซ้ำๆ อยู่ทุกวัน"


ลีโอ ตอลสตอย เขียนถึงผลงาน "ปฏิทินปัญญา" (A Calendar of Wisdom)  ของเขาไว้เช่นนั้น

ท้ายที่สุด ลีโอ ตอลสตอย จบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวเยี่ยงคนจรหมอนหมิ่น ด้วยโรคหวัดท่ามกลางความหนาวเหน็บ ณ สถานีรถไฟเล็ก ๆ ปิดฉากนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิผลต่อชาวรัสเซียและยุโรปผู้นี้

ชื่อหนังสือ : "ปฏิทินปัญญา" (A Calendar of Wisdom)
ชื่อผู้แต่ง : ลีโอ ตอลสตอย
ชื่อผุ้แปล : มนตรี ภู่มี
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งล่าสุด : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น